Lid worden van de BIM: Informatie voor kraanmachinisten

Directe voordelen voor BIM-leden

Lid zijn van de Beroepsvereniging voor Interim-kraanmachinisten biedt een paar grote voordelen:

  • rechtstreekse benadering en afstemming van vraag en aanbod op de markt
  • automatisch lidmaatschap van het PZO (Platform Zelfstandige Ondernemers), dit biedt onder andere een gratis incassoservice.
  • de BIM zorgt niet voor werk, als zelfstandige zorg je daar in principe zelf voor. Het netwerk is een hulpmiddel.
  • een opdracht die langer duurt kan toch worden aangenomen omdat via de BIM een collega kan worden gezocht die de klus voor een deel of voor een korte periode van je overneemt.

Wat verwachten wij van onze leden?
Leden van de BIM worden geacht allround, ervaren, eerlijk en betrouwbaar te zijn.
Zij moeten zich bewust zijn van het feit dat zij niet alleen zichzelf, maar ook 70 kraanmachinisten van de BIM vertegenwoordigen.
Snel een willekeurige hijskraan perfect kunnen bedienen is vereist, maar contactuele en communicatieve kwaliteiten zijn zeker zo belangrijk.

Van onze leden verwachten wij dat ze zich manifesteren als zelfstandigen en zich aan de gestelde regels houden.
Kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons vanzelfsprekend hoog in het vaandel.

Wij hopen met de BIM een groep kraanmachinisten bij elkaar te krijgen en te houden die niet bang is om samen te werken, hun verantwoordelijkheid als zelfstandige kennen en normen en waarden hanteren die de BIM en haar leden niet schaden. Als initiatiefnemers van de BIM staan wij open voor ideeën en/of suggesties van de kraanmachinisten van de BIM

Verlengen certificaat

Als je als kraanmachinist je TCVT-certificaat wilt verlengen, moet je contact opnemen met DNV ofTÜV. Zij zijn de certificatie-instelling die het TCVT-certificaat verstrekken en beslissen of het certificaat kan worden verlengd.

Voor verlenging is het nodig dat de kraanmachinist in de voorliggende periode voldoende uren op de kraan heeft gedraaid en dat hij de verplichte twee dagen bijscholing heeft gevolgd (dit is alleen verplicht voor certificaten die zijn afgegeven na 1 februari 2008 voor MK en na 1 juli 2008 voor alle overige certificaten). Zie TSJ 23.

Meer info over het (verlengen van het) certificaat via:

DNV 010 -292 28 09 (vakbekwaamheid@dnv.com) of

TÜVQS: 0499 – 339 500 ( rwtuvqs@tuv-nord.com)

TCVT verzorgt de uitgifte van certificaten NIET! Dit wordt gedaan door de Certificatie-instellingen. Bel voor vragen dus naar DNV of TÜV!

VAR (Verklaring arbeidsrelatie)

Als je de afgelopen drie jaar dezelfde VAR-verklaring hebt aangevraagd en gekregen dan krijg je van de belastingdienst automatisch een nieuwe voor het jaar 2010. In andere gevallen moet je de verklaring wel aanvragen. Klik hier om het formulier te downloaden.

Verklaring (A) 1 zelfstandige Kraanmachinisten

Met dit formulier vraag je een verklaring aan bij de Sociale Verzekeringsbank, waarmee je kunt aantonen dat je in Nederland sociaal verzekerd bent als je in het buitenland werkt. Voor het downloaden van het formulier klik hier

Incassoservice

De kraanmachinist van de BIM is tevens lid van het PZO (Platform Zelfstandige Ondernemers). Het PZO ondersteunt de zzp- kraanmachinist al vele jaren. Het PZO biedt onder andere gratis incassoservice voor BIM-leden. Voor meer informatie klik hier