TCVT wijziging wetgeving kraanmachinisten

TCVT RA staat voor TCVT Register Administratie.

TCVT RA is opgericht om de registratie van TCVT-machinisten (W4-01 t/m W4-07) per 1 januari 2020 te realiseren.

Per 1-1-2020 vervangt het ministerie van SZW het systeem van persoonscertificering door een systeem van persoonsregistratie. Inhoudelijk blijft de wijze van behalen van een registratie min of meer gelijk aan certificatie. Belangrijkste wijziging is dat een CBI (DNVGL) het certificaat niet meer verstrekt, maar dat TCVT RA, een registraat namens de minister zal afgeven. De afgite van een registratie kost €195,-- incl. btw voor een periode van 5 jaar (incl. de pas).

Het TCVT certificaat behoudt zijn geldigheid gedurende de looptijd. Bij hercertificatie wordt het certificaat vervangen door een bewijs van registratie van TCVT RA. Vooruitlopend op deze wetswijziging heeft TCVT RA besloten om het TCVT-boekje vanaf 1 juli 2019 alvast te vervangen door een digitale pas.Tot 1-3-2020 is dit kosteloos. Een pas aanvragen na 1-3-2020 kost € 100,-- incl. btw. De machinist zonder pas, kan er ook voor kiezen om zijn boekje pas om te zetten in een pas bij het moment van hercertificatie. In dat geval blijft hij zijn uren en bijscholing bijschrijven in zijn boekje.

De keurmeester TCVT, de hijsbegeleider, de aanpikker bouw en de machinist KROL vallen NIET onder TCVT RA maar onder TCVT.


(bron tcvt)

Bim stopt als vereniging

Wegens gebrek aan opvolging van het bestuur heeft de ALV besloten te stoppen als vereninging en door te gaan als club.

Dit houdt in dat de BIM met ingang van 31-12-2018 geen vereniging is en niet meer staat ingeschreven bij de kamer van koophandel, en tevens geen lid meer is van de PZO met ingang van 31-12-2018 .

de whatsapp groep blijft wel bestaan , wil men zich aansluiten bij deze whatsapp groep gelieve dan een mail te sturen naar info@interimmachinisten.nl

Nieuwe regelgeving met betrekking op werkbak

Leidraad voor werken met een werkbak of werkplatform ontwikkeld

Nieuwsbericht | 29-06-2020 | 12:00 (bron arboportaal)

Om werkgevers te ondersteunen bij het werken met een werkbak of werkplatform, heeft het Ministerie van SZW een leidraad laten ontwikkelen. Het uitgangspunt hierbij is dat hijsen of heffen van werknemers alleen is toegestaan met behulp van arbeidsmiddelen die daar speciaal voor bestemd zijn (artikel 7.18 Arbobesluit). Als dat niet mogelijk is mogen er bij uitzondering hijswerktuigen ingezet worden die niet bestemd zijn voor hijsen of heffen, maar alleen als er passende maatregelen zijn genomen om het werk veilig uit te voeren (artikel 7.23d Arbobesluit).

Wijziging Arbobesluit (artikel 7.23d) over het werken met werkbak of werkplatform

De aanleiding van het publiceren van de leidraad is de wijziging van artikel 7.23d van het Arbobesluit die op 1 juli 2020 ingaat. Door de wijziging is er nu de mogelijkheid om een arbeidsmiddel, dat niet bestemd is voor het vervoer van personen, in te zetten als er geen andere arbeidsmiddelen en/of werkmethodes zijn om de plaatsen veilig te kunnen bereiken. In het oude artikel 7.23d lag de nadruk op werkzaamheden die kort duren en die slechts beperkt voorkwamen. Werkzaamheden die vaker voorkwamen of langer duurden dan vier uur, waren niet toegestaan. Met deze wijziging van artikel 7.23d is het mogelijk om langer dan vier uur dergelijke werkzaamheden te verrichten. Daarmee is de mogelijkheid om een werkbak en of werkplatform aan een hijswerktuig in te zetten verruimd.

Download de leidraad werken met een werkbak of werkplatform

Wil je meer informatie over het werken met een werkbak of werkplatform, 

download de leidraad. Meer informatie over werken op hoogte kan je vinden in het dossier Werken op hoogte.